Category - Кондициониране

Вентилацията е процес, при който отработеният въздух се извежда от помещението, за да бъде заменен с чист въздух. За това може да е необходимо в помещение с вентилационна система, климатизация и филтриране на въздуха, йонизация, неговото охлаждане или отопление, дренаж или охлаждане и т.н. Тя ви позволява да постигнете необходимите санитарни условия, като температура, относителна влажност, чистота на въздуха, скорост на движение и др..
И затова нека разгледаме идеите за климатизация.