инструменти

Съвременни общи станции и техните характеристики

При всяка проучвателна работа инженерно-геодезическите измервания и геодезическите конструкции играят важна роля. Най-често те започват не само преди строителните работи, но и преди закупуване на земя. Качеството на геодезическите работи пряко влияе върху надеждността и качеството на крайния продукт – картографски материал или сграда. Това просто не можеше да не повлияе на развитието на геодезическата технология.

Най-често срещаните инструменти за различни операции са сателитните системи за позициониране и общите станции. Като цяло тотална станция се счита от самото начало като допълнение към сателитните системи.

днес Тахометри използван за тахеометрични проучвания, което ви позволява да получите необходимата скала с изображението на релефа. Това високотехнологично устройство перфектно съчетава възможностите на светлинен далекомер, теодолит и компютър. Оптичните и електронните теодолити са отговорни за гониометричните измервания. Типът теодолит ви позволява да класифицирате общите станции на електронни и електронно-оптични.

Днес общите станции се използват за решаване на конкретни проблеми за конкретни потребители. Следователно техните конструктивни характеристики и технически показатели могат да се различават значително един от друг и да се определят от обхвата на използване на това устройство. Така че, за горско стопанство и рекултивация на механични обща станция с минимум функции ще бъде напълно достатъчно, тъй като за тези цели няма нужда от увеличаване на оптичната тръба и висока точност.

При всяка проучвателна работа инженерно-геодезическите измервания и геодезическите конструкции играят важна роля. Най-често те започват не само преди строителните работи, но и преди закупуване на земя. Качеството на геодезическите работи пряко влияе върху надеждността и качеството на крайния продукт – картографски материал или сграда. Това просто не можеше да не повлияе на развитието на геодезическата технология.

Най-често срещаните инструменти за различни операции са сателитните системи за позициониране и общите станции. Като цяло тотална станция се счита от самото начало като допълнение към сателитните системи.

днес Тахометри използван за тахеометрични проучвания, което ви позволява да получите необходимата скала с изображението на релефа. Това високотехнологично устройство перфектно съчетава възможностите на светлинен далекомер, теодолит и компютър. Оптичните и електронните теодолити са отговорни за гониометричните измервания. Типът теодолит ви позволява да класифицирате общите станции на електронни и електронно-оптични.

Днес общите станции се използват за решаване на конкретни проблеми за конкретни потребители. Следователно техните конструктивни характеристики и технически показатели могат да се различават значително един от друг и да се определят от обхвата на използване на това устройство. Така че, за горско стопанство и рекултивация на механични обща станция с минимум функции ще бъде напълно достатъчно, тъй като за тези цели няма нужда от увеличаване на оптичната тръба и висока точност.

Но в тези случаи, когато става въпрос за изграждане на пътно платно или мостове, най-добре е да използвате роботизирани устройства с автоматично проследяване на няколко призми, можете също да вземете предвид необходимостта от дистанционно управление. За наблюдение на деформации и незабавно наблюдение в реално време Bluetooth и WI-FI модулите ще бъдат незаменими.

В съвременната електронна Тахометри Има значително количество памет, която ви позволява да запазите резултатите от измерванията. Получените данни могат да бъдат прехвърлени на персонален компютър и в бъдеще да се обработват, при желание информацията може да бъде изтеглена от компютъра на устройството. Това може значително да намали времето за завършване на работата и рисковете от получаване на грешки.

Както можете да видите, общите станции са незаменими устройства в някои ситуации, което ви позволява да извършвате точни измервания и да обработвате техните резултати..

Съвременни общи станции и техните характеристики
logo