Category - Разкопки

Изкопните работи включват откъси от окопи и ями, подвижна почва, изграждане на насипи, уплътняване на почвата, засипване на ями и окопи след полагане на основи и полагане на тръби, планиране на повърхността и др..
Нека го направим сами.