Category - Подови настилки

В този раздел от нашата енциклопедия на домашния майстор се обсъждат въпросите за устройството и ремонта на подове, технологиите за тяхното подравняване, какви материали за подови настилки и методи за тяхното инсталиране. Детайлно са описани и основните моменти за инсталирането на подово отопление и се дават препоръки за избор на системи за подово отопление, в зависимост от условията на неговото функциониране и видовете помещения.
Нека направим ремонта на пода със собствените си ръце..