Доставка на газ

Проектирането на газоснабдителни системи и мрежи са важни правила, които трябва да спазвате

Проектиране на газоснабдителни системи и мрежи

Решението за доставка на газ в частна къща е оправдано от стабилни икономически съображения, тъй като това е най-евтиният, следователно, най-търсеният вид гориво. Ако искате да реализирате проект за газификация, трябва да знаете, че задължителна стъпка по пътя към постигане на целта ще бъде да се проектира газоснабдяването, необходимо за осигуряване на безопасна експлоатация и да се свърже автономно жилищно съоръжение към централизирани мрежи или към автономен резервоар за газ. Правото да извършват проектантски работи по създаването на газоснабдителни системи притежават само лицензирани изпълняващи компании. Клиентът обаче няма да бъде обезпокоен от информация за правилата за проектиране за контрол и за избор на рационална схема.

съдържание

  • Какво да вземете предвид при проектирането?
  • Спецификата на създаването на проекти за газификация
  • Видове газопроводи на открито
 • Особености на проектирането на вътрешни мрежи
 • Какво да вземете предвид при проектирането?

  Този вид гориво принадлежи към категорията на запалими експлозивни вещества. Най-малките отклонения от диктата на строителните кодове могат да завършат трагедия. Освен това газът е токсичен и вреден за околната среда. Всички тези нюанси трябва да се вземат предвид от дизайнера. Собственикът на къщата трябва да знае, че е най-добре да поръча проект по време на строителния период на къщата, тъй като за устройството за отопление на газ е необходимо да се отдели специално помещение за котелното помещение, да се осигури ефективна вентилация и напълно да се защити употребата.

  Дизайнът на доставките на газ трябва да бъде поверен на професионалисти

  Проектирането на газове трябва да се извърши от професионални дизайнери, тъй като веществото, транспортирано и обработено от котела, е класифицирано като запалимо и експлозивно

    Спецификата на създаването на проекти за газификация

  Дори дизайнерът не може предварително да назове цената на крайния резултат. Количеството зависи от масата на критериите, включително принципа на оформлението, ширината на тръбата, броя стъпки на налягането в горивото, броя на завоите, избраните материали и оборудване. Определено ще трябва да платите за проектирането на газоснабдителни системи, включително:

    • създаване на проект за доставка на естествено гориво от централизиран газопровод до къща;
    • разработване на проект за вътрешно окабеляване на газовата мрежа.
    Проектиране на газоснабдителни системи

    Проектирането на газоснабдителни системи за частна къща включва създаване на проект за подаване на гориво към сградата и разработване на проект за вътрешно окабеляване

    Ще трябва да платите и за монтаж, за тръби, агрегати, фитинги, предназначени за монтаж.

    Видове газопроводи на открито

    Има два начина за полагане на подаването на газ към къщата. Тръбопроводът се извършва под земята или без скъпи изкопни работи, като се полага открито.

      • Изграждането на подземен газопровод ще струва приблизително 1,5 пъти повече от полагането над земята. Въпреки това тръбите ще бъдат много по-добре защитени от външни механични и атмосферни негативи. Подземните системи са много по-надеждни и по-безопасни, но в случай на повреда намирането и отстраняването на причината ще бъде по-трудно и по-скъпо..
      Подземен монтаж на газов резервоар за организиране на автономно подаване на газ

      Подземният метод за полагане на газоснабдителна мрежа е по-скъп, но от гледна точка на безопасността той значително изпреварва изграждането на съоръжения за подаване на гориво над земята

        • Изграждането на повишена мрежа е по-евтино, но корозията ще застраши откритите участъци от газопроводи, по-лесно е да се свържете с тях без разрешение, те са по-опасни за околната среда.
        Газоснабдяване на частна къща: открит газопровод

        Тръбите, положени по открит начин, са обект на корозия, по-лесно е да се свържете с тях без съгласието на собствениците

        Не винаги предпочитанията при избора на надземен или обратния начин влияят само на ценовите фактори. Има условия, независими от желанията на клиентите, това са:

          • стойности на корозионната активност на почвата, които не отговарят на изискванията на GOST, с изключение на подземното полагане;
          • близостта на електропровода с високо напрежение, поради което ще е необходимо да се избере изграждането на подземен вход за газопровод;
          • липса на съгласие на съседите, ако част от подземния газопровод пресече участъка им;
          • атмосферната температура, регистрирана в региона, е по-ниска – 45 °, поради което тръбите могат да се полагат само под земята;
          • кръстовището на главни магистрали, възстановяването на целостта на които не може да бъде класифицирано като евтини събития, освен това по време на инсталационния период, дори не прекалено натоварените пътища ще трябва да бъдат блокирани с получаване на разрешения от транспортните и инспекционните служби.
          Проектиране на доставка на газ за частна къща

          Норми за изграждане на местоположението на автономен резервоар за газ

          Често проектът за доставка на газопровод към къща е комбинирана версия, съчетаваща и двата метода на полагане. Какво избира дизайнерът зависи от конкретните обстоятелства и точните характеристики на сайта.

          Особености на проектирането на вътрешни мрежи

          Изчисляването и проектирането на газоснабдяването за частна къща отново се основава на чисто индивидуални фактори, въз основа на които се избира котел от определен тип и мощност, се проектира допълнително оборудване, схема на окабеляване. Съществуват обаче изисквания, общи за всички проекти, спазването на които е предпоставка за газификация.

            • Задължително присъствие на котелно за монтиране на газов агрегат, тъй като е забранено поставянето му в жилищни помещения. Трябва ли да се разпределят минимум 4 м на един котел? в стая с височина на тавана най-малко 2,2 m. Вратата на пещта трябва да бъде широка 0,8 м, колкото е възможно по-голяма. Размерът на прозорците се изчислява на базата на 0,3 м, разчитайки на 10 кубически метра помещение. Пещта трябва да бъде завършена с негорими материали.
            Наличието на котелно е предпоставка за организиране на доставка на газ

            Предпоставка за газификация е наличието на пещ (котел), оборудвана в съответствие със строги правила за безопасност

              • Котелното помещение трябва да има електрическа мрежа, канализация, газопроводи и водопроводи. За безопасността на електрическите комуникации е необходимо да се осигури заземяване. Вода се доставя за инсталиране на отоплителни и битови системи за топла вода, необходима е канализация, за да се осигури авариен отток. Газопроводът трябва да има отделен спирателен блок за всеки от котлите.
              Дизайн на газоснабдяването: котелното помещение трябва да бъде завършено с негорими материали

              В котелното помещение трябва да се извършват всички комуникации, необходими за свързване и функционално котелно оборудване

                • Стаята на пещта трябва да има изход към общата вентилационна система на сградата и два допълнителни канала за комина. Един от допълнителните канали е предназначен за инсталиране на самия комин, вторият – за неговото почистване. За единици с естествен комин е необходима вентилационна решетка, през която ще потече свеж въздух от улицата.
                • Коминът трябва да бъде направен от газонепропускливи материали. Горната равнина на комина нарязана е инсталирана над покрива. Височината на тръбната секция, стърчаща над покрива, зависи от степента на запалимост на покривния материал.
                Дизайн на газоснабдяване: правила за монтаж на комина

                Проектиране на подаване на газ за частна къща: правилата на устройството за отстраняване на продукти от горенето – височината на коминната тръба

                  • Основното устройство на системата – котелът се намира далеч от застрашаващи източници на открит огън. От всички страни трябва да се осигури безплатен подход..

                  Не е необходимо да се организира естествена тяга, ако котелът е в състояние да насилствено отстранява продукти от горенето, което се извършва от вентилатор, монтиран в тръба над билото на покрива. Обикновено това са двойни, така наречените коаксиални комини, състоящи се от две тръби с различен диаметър. Чрез външния пръстеновиден канал на коаксиалния комин въздухът тече от улицата в помещението, като едновременно с това се загрява поради топлинната енергия на димните газове, изхвърлени навън. Този дизайн ви позволява да намалите разхода на гориво, увеличавайки ефективността на газовия агрегат.

                  Проектиране на газови мрежи на селски къщи: правила за инсталиране на котли

                  Правила за инсталиране на котли: A. От котела до повърхността на незащитения таван разстоянието е 1,2 m, от страничната равнина до незащитената стена 0,32 m, до стената с метален лист върху азбестов картон, разстоянието може да бъде 0,26 m или повече. B. От комина до горимата конструкция, разстояние най-малко 0,5 m, ако стената е облицована с азбестов метален лист, котелът може да бъде монтиран на разстояние 0,25 cm.

                  Разбира се, инсталирането на система, транспортираща токсично взривно вещество, както и проектирането на газоснабдителни мрежи, трябва да бъде поверено на професионалисти. Рискът от любителски грешки е твърде голям и катастрофален. Въпреки това, знаейки тънкостите на организирането на газификация, ще бъде много по-лесно да се идентифицират грешките на недобросъвестни изпълнители, а навременното отстраняване на дефекти ще гарантира безупречна работа.

                  logo